Remodelació de la Rambla de Catalunya

X

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obra Autor Màrius Quintana Projecte 1990 Execució 1990 Superfície 34500 m² Pressupost Contractista COMSA . Construcciones y Contratas Promotor Ajuntament de Barcelona Col·laboradors