Jardí de la Indústria

X

Autor Màrius Quintana Projecte 1988 Execució 1988 - 1989 Superfície 6925 m² Pressupost 567428,21 € Contractista Dumex Copisa, S.A. Promotor Ajuntament de Barcelona Col·laboradors