IES Bruguers de Gavà

X

Concurs, Projecte Bàsic i Executiu Autor Màrius Quintana Projecte 2010 - 2011 Execució Superfície 565762 m² Pressupost 745511201 € Contractista GISA Promotor Col·laboradors

L’edifici es planteja com un bloc lineal en forma de zeta, de planta baixa i dos, més una part de semisoterrani. S’adapta a la topografia en la manera que defineix els diferents accessos en funció de la planta on es troben. El projecte utilitza la topografia per tal que, malgrat ser un edifici de 4 plantes en total, totes tinguin accés directe a l’exterior, sigui pati o carrer per a simplificar les circulacions verticals en recorreguts comuns per a tots els usuaris