Casal de Gent Gran a Olot

X

Concurs, Projecte Bàsic i Executiu Autor Màrius Quintana Projecte 2010 - 2011 Execució Superfície 17843 m² Pressupost 323822436 € Contractista GISA Promotor GISA. Departament de Benestar Social i Família Col·laboradors Serena Casas, arquitecte. Manel Fernàndez, estructures. EDETCO, project management. IMOGEP, instal·lacions

L’establiment objecte del projecte és un casal de gent gran, tipologia d’equipament cívic orientat a la promoció del benestar de la gent gran mitjançant accions que fomenten la convivència, que afavoreixen la dinamització i impulsen l’associacionisme. Als casals de gent gran s’hi realitzen programes d’activitats cíviques, lúdico-recreatives, d’activitat física moderada i de convivència i on s’hi duen a terme serveis complementaris de menjador, perruqueria i podologia.