Edifici de 17 habitatges HPO El Castell

X

Concurs, Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obra Autor Màrius Quintana Projecte 2007 Execució 2008 - 2010 Superfície 2486,55 m² Pressupost 2081725,51 € Promotor INCASOL i la Direcció General de l'Habitatge Col·laboradors Joan Gonzalez Gou, instal·lacions. Manel Fernàndez, estructura

El projecte aposta per ocupar el mínim de profunditat edificada, 9,5m, per aconseguir uns habitatges amb llargues façanes orientades a est i oest, amb bona ventilació creuada natural a través del gran pati interior comú, a través del qual s’efectuen els accesos mitjançant passeres exteriors i un sol nucli de comunicació vertical. Aquest espai, amb bona orientació solar, es converteix en un espai d€íºs comunitari i de relació per als usuaris d’aquests habitatges de la perifèria de Torelló. Tots els habitatges es projecten amb practicabilitat interior i tots els itineraris són adaptats.