Edifici de 52 habitatges dotacionals de lloguer per a gent gran a la plaça Balmes d’Olot

X

Concurs, Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obra Autor Màrius Quintana Projecte 2007 - 2008 Execució 2009 - 2010 Superfície 4495,45 m² Pressupost 4105627,45 € Contractista Vàries empreses de la comarca Promotor Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Col·laboradors Serena Casas, arquitecte. Manel Fernàndez, estructures. EDETCO, project management. Joan Gonzàlez Gou, enginyer

L’entorn de la plaça Balmes és d’edificacions unifamiliars amb jardí, exemples d’edificis noucentistes populars. Hi destaquen els jardins privats com a elements d’ordenació i de relació entre l’espai públic/carrer i els espais privats/jardí. Els edificis alineats a carrer i els jardins amb tanques calades configuren una zona amb fort caràcter residencial, que marca el tarannà d’aquest sector. Proposem una nova ordenació residencial, basada en aquesta relació edificació-jardí, però amb una proposta integral de tota l’illa i una zona verda d’escala major i d€íºs semi-privat. Es planteja una ordenació en L invertida, acumulant el programa en cantonada, alliberant el màxim d’espai per generar un jardí a través del qual s’efectua l’accés al vestíbul i a la planta d’espais comuns. Una ala és de doble crugia, amb façana cap al carrer (est) i cap al jardí (oest) i l’altra, de crugia simple, s’orienta cap el jardí (sud). Així s’aconsegueix bona orientació per tots els habitatges.