Edifici de 24 habitatges dotacionals de lloguer per a gent gran La Carrera

X

Concurs, Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obra Autor Màrius Quintana Projecte 2007 Execució 2008 - 2010 Superfície 1652,3 m² Pressupost 1657047,57 € Promotor INCASOL i la Direcció General de l'Habitatge Col·laboradors Joan Gonzalez Gou, instal·lacions. Manel Fernàndez, estructura

Pel projecte de l’edifici de 24 habitatges dotacionals es proposa un edifici format per dos cossos gairebé paral·lels i de diferent longitud. Donen front un al casal per a la gent gran i l’altre al parc de la masia La Carrera. L’alineació que adopten cada un dels cossos preté alliberar el màxim d’espai interior de l’illa i perimetral a la masia. L’accés es fa pel tester dels dos cossos, i és l’espai que queda entre aquests el que genera els replans d’accés als pisos i les zones comuns. L’edifici està orientat gairebé nord-sud, quedant les façanes principals, amb els estars i habitacions, a est i oest, essent doncs, les estances amb màxim asolellament. Els dos cossos es decalen una planta per adaptar-se a la topografia del solar per tal de minimitzar els treballs d’excavació. Aquest graonat permet que tots els pisos en contacte amb el carrer, el parc o el casal d’avis, quedin sempre visualment protegits des de l’exterior.