Centre de Serveis Personals Sagrada Família

X

Autor Màrius Quintana Projecte 1995 Execució 1996 - 1997 Superfície 1925 m² Pressupost 735731 € Contractista SAPIC, SA Promotor Consell del Districte de l'Eixample, Ajuntament de Barcelona Col·laboradors