Biblioteca Mercè Rodoreda

X

Autor Màrius Quintana Projecte 1994 Execució 1996 - 1999 Superfície 2400 m² Pressupost 1340610 € Contractista Closa Alegret, SA . COPISA Promotor rea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona . Diputació de Barcelona . Consell del Districte d'Horta-Guinardó Col·laboradors