Biblioteca Joan Miró

X

Autor Màrius Quintana Projecte 1985 Execució 1991 Pressupost Promotor Col·laboradors