Reforma i ampliació de l’Andorra Park Hotel

X

Autor Màrius Quintana Projecte 1999 - 2000 Execució Superfície 2400 m² Pressupost 18311418 € Promotor Guillemó, S.A. Col·laboradors