La città e il Fiume

X

Autor Màrius Quintana Projecte 1986 Execució Pressupost Promotor Col·laboradors