Biblioteca del districte 6

X

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obra Autor Màrius Quintana i Joan Arias Projecte 2003 Execució 2004 - 2006 Superfície 1232 m² Pressupost 1326468 € Contractista Servicios y Obras Barcelona S.L. Promotor Ajuntament de Terrassa Col·laboradors