Reordenació de la Rambla de Badalona

X

Autor Màrius Quintana Projecte 2006 Execució 2006 - 2007 Superfície 24000 m² Pressupost 6946987 € Contractista TAUICESA Promotor rea Metropolitana de Barcelona Col·laboradors