Remodelació de la Plaça de Sarrià, Carrer Major de Sarrià i entorns

X

Autor Màrius Quintana Projecte 1995 Execució 1999 - 2002 Superfície 15598 m² Pressupost 1968749,99 € Contractista Ajuntament de Barcelona Promotor Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Ajuntament de Barcelona Col·laboradors