Pla General d’Ordenació Municipal

X

Projecte Autor Màrius Quintana Projecte 1981 Execució Pressupost Promotor Col·laboradors