Ordenació de l’espai de la plaça Harry Walker i el carrer Baltasar Gracian

X

Autor Màrius Quintana Projecte 1997 Execució 1998 - 1999 Superfície 13618 m² Pressupost 1341783,97 € Promotor Consell Districte Nou Barris . Ajuntament de Barcelona . PRONOBA, S.A. Col·laboradors