Marina Badalona

X

Autor Màrius Quintana Projecte 2004 - 2007 Execució 2009 - 2011 Superfície 182000 m² Pressupost 34083280 € Promotor Col·laboradors