Corbera

X

Autor Màrius Quintana Projecte 2006 Execució 2006 - 2007 Superfície 24000 m² Pressupost 6946987 € Promotor Col·laboradors