Casa Escofet

X

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obra Autor Màrius Quintana Projecte 1997 Execució 1998 Superfície 270 m² Pressupost 151755 € Contractista Obres Subirà S.A. Promotor Farré. Escofet-Marimón Col·laboradors Hubert Gillis, arquitecte. Josep M Joan, aparellador

L’escala és un tall entre la casa i la mitgera de pedra i una entrada de llum a tots els replans de la casa